User: Password:
   Keep me logged in.
Register  |  I forgot my password
  • miskinler tekkesi kitabının kahramanları

miskinler tekkesi kitabının kahramanları

Date Added: October 14, 2014 06:08:45 AM
Author: Napoleon Kinning
Category: Entertainment

Kaçak 40.Bölüm izle Dedelerim arasında gerçekten değerli kimseler vardır. Bunlann bazıları tarih kitaplarına geçmiş, yalnız bizim ailenin değil, bütün memleketin kendileriyle öğün-mesine hak kazanmış büyük adamlardır. Arasıra kibar cenaze alayları arkasında Eyüp'e, E-dirnekapı'sına, Merkezefendi'ye gittikçe birkaçının hâlâ ayakta duran mezar taşlanna rastladım: Sudur-i izamdan Hacı Nasır Molla, Akidecibaşı Osman Melali Efenw di, Kaputan-ı Derya Rükneddin Paşa, Abuvada Müselli-mi Tahir Bey ve niceleri... Dedelerimin bu mezarlıklarda hâlâ vakar ile dikilen kavuklu taşlanna bakarken gözlerim dolar, göğsüm iftiharla kabanr. Fakat onların son torunlariyle iftihar edebileceklerini ummadığım için yanlarına pek sokula-mam. Hele Sultan Mahmut'la dizdize yemek yemiş Kocabaş Kazaskerin yana çarpılmış bir kavuklu taşı vardır ki beni tanışa büsbütün yıkılmasından korkarım. Kaçak 40.Bölüm full izleEvet bu padişahlarla bir sofrada yemek yemiş, dağlara, deryalara hükmetmiş adamlardan ben nasıl çıktım? Bizim Sudanlı Gülfidan bacı kafasiyle düşünürsek bu Allanın akıl ermez bir hikmetidir. Fakat ben kendi hesabıma bu işe pek de şaşıyor değilim. Bugünkü mesleğimde bu hürmete, dedelerin tesirleri bence parmakla gösterilecek gibi açıktır. Hayatlarını iyi bilmiyorum; şecerenamemiz ve daha başka kâğıtlar ve fermanlar Aksaray yangınında yandı. Fakat çocukluğumda onlara dair dinlediğim hikâyelerden aklımda bazı şeyler kalmıştır. Meselâ başımın kocamanlığın-dan dolayı kendime en yakın saydığım Kocabaş Kazasker, gerçekten Sultan Mahmut'un gözbebeği hükmün-deymiş. Konağında belki yirmi otuz halayık, köle, aşçı, Kaçak 40.Bölüm hd izleayvaz vesaire bannırmış. Böyle olduğu halde bu mübarek adam Padişahın sofrasında kaymak gördükçe ellerini açarak dua edermiş: «Allah ömr-i şahanelerini müz-dad eylesin. Abd-i fakir ancak say-i devletinde kaymak tadıyor. Yoksa kaymağa el sürmek biz gibilerin haddine mi düşmüş?» Gene o büyük adam, Sultan Mahmut'un önünde kalan ekmek kırıntılarını yüzüne, gözüne sürerek toplar, sırf bu iş için yaptırılmış bir sedef kutuya koyarak dualar, senalarla el üstünde konağa getirirmiş. Ben, bu mesut devreye yetişemedim. Fakat yıllarca ailenin yeni doğan çocuklarına teberrüken tattırılan ilk dünya nimeti (Sakal-ı Şerif gibi kat kat işlemeli bohçalar içinde saklanan) bu padişah artıkları olmuştur. Yavrunun bütün ömrünce yiyeceği ekmek zahmetsiz ve sıkıntısız bir el ekmeği olsun diye. Benim yetiştiğim îkinci Abdülhamit zamanlarında bile arasıra saraydan (adına resmen Sadaka-i Şahane denen) elli altınlık, yüz altınlık ihsanlardan gelir ve Ka-racaahmet'in meşhur Miskinler Tekkesi'nde olduğu gibi bütün aile, büyük sofada toplanarak «âmin, âmin» çağırırdı.

Compete Ranking


Ranking:
People:
Compete.com

Latest Links

PR: 0
used laptops

We are specializes in the sale of high quality refurbishedused desktop computers, used laptops and computer accessories and more. Our company is provided you with all the functionality ofused computers at a greatly reduced cost.Read more

http://www.buyusedcomputers.in
N/A
Data Recovery Onsite

Professional data recovery from hard drive, mac drive, laptop drive, ssd, usb, nas, sas, raid, server drive and iphone. We offer free evaluation.Read more

https://www.datarecoveryonsite.ca/
N/A
computer repair,data recovery,macbook pro repair,ipad

Computer repair, mac repair, macbook repair, ipad and iphone repair. data recovery, hard drive recovery, iphone data recovery, ipad data recovery. ssd, sas, nas, raid data recovery by professional team.Read more

https://www.computerstar.ca/
N/A
Delivery bidding site - Offerpride

OfferPride is an online delivery service for customers and carriers. If you are a customer and have a freight, we will help you to get the best courier, moving services, car hauling for affordable prices! Click now and save up to 69% on your moving or delivery! If you are a shipping company you have the opportunity to get new customers right now!Read more

https://offerpride.com
PR: 0
Things to do with kids and family

Family Days Out is the leading website in providing things to do with kids ideas as it lists thousands of family attractions all over the country. Have you ever wanted to find a great place where the entire family can have fun, but it was too far? With Family Days Out now you can search for family attractions by location and only get the results for the attractions worth visiting within your reach. Say goodbye to hours of driving in the search for something fun to do with your kids and head straight for the best place from the start with the help of the Family Days Out website. You are also able to see the nearest family attractions sorted by age group and this way you will make sure that the place you visit will have fun stuff that your kids will be able to do without getting bored.Read more

http://www.familydaysout.com/